بیش از 5 روش مختلف برای سئو سایت وجود دارد که لینک گذاری یکی از آنهاست. در آپدیت های مختلف شاهد کمرنگ شدن تاثیر بک لینک در اخذ رتبه سایت شده ایم و بعضی ها به اشتباه این تصور را دارند که بک لینک بی اثر شده یا بک لینک باعث جریمه شدن می گردد