نرخ بازدید یا CTR چیست؟

بهتر است با این جمله شروع کنیم که نرخ کلیک یا CTR چیست بجای آنکه بگوییم نرخ بازدید که یک اشتباه لفظی مصطلح هست و اکثراً همین اشتباه را می کنند در صورتی که سی تی آر در اصل میزان کلیک روی سایت بر حسب درصد است. فرض کنید سایت شما با یک کلمه کلیدی در صفحه دوم گوگل قرار دارد. میزان بازدید از سایت شما طبق تعریف گوگل Impression نامیده می شود. یا بازدید سایت و به این شکل می توان تعریف کرد که اگر کاربری با سرچ کلمه کلیدی به صفحه دوم بیاید ولی روی سایت دیگری کلیک کند یا اصلا روی هیچ سایتی در صفحه دوم کلیک… Read More

Continue Reading